Odyoloji Bölümü, bebek, çocuk ve yetişkinlerde işitme kaybının önlenmesi, saptanması ve rehabilitasyonu, işitme sağlığının korunması, denge ve baş dönmesi ile ilişkili rahatsızlıkların saptanması ve rehabilitasyonunu ile toplumsal sağlık bilinci yüksek ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Odyolog, ilgili sağlık bilimleri fakültelerinin en az 4 yıllık Odyoloji eğitim-öğretim programını tamamlayarak “Odyoloji Diploması” ile “Odyolog” unvanı alarak mesleğini yapmaya ve uygulamaya hak kazanan kişidir.

Odyoloji lisans programı, öğrencilere yüksek standartlarda bilgi, klinik hizmet ve araştırma koşulları sağlayarak, işitme ve/veya denge ile ilgili problemlerin doğru bir şekilde ele alınması konusunda eğitim ve öğretim vermektedir.
Odyoloji Bölümü lisans eğitimi 4 yıl tam zamanlı olarak verilmektedir. Eğitim dili Türkçe’dir. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Öğrencilerimizin çalışma alanlarına yönelik, saha ve kurum stajları yapmak, rapor, seminer, eğitim ve araştırma projeleri hazırlama ve sözlü sunum yapma sorumlulukları bulunmaktadır. Öğrencilerin Odyoloji Bölümünden mezun olabilmesi için en az 240 AKTS ders yükünü tamamlamış olması gerekmektedir.
Kazanılan Derece: Odyoloji lisans derecesi
Kayıt Kabul Koşulları: Odyoloji programına kabul edilebilmek için lise mezunu olmak gerekir. Programa LYS’nin MF-3 puan türü ile öğrenci kabul edilir.

Bölüm Misyonu
Odyoloji bölümü, işitme ve denge ile ilgili problemlerin en doğru şeklide ele alınması konusunda öğrencilere ve hastalara yüksek standartlarda ve gelişen teknoloji ışığında bilgi, klinik hizmet ve araştırma koşulları sağlayarak; mesleki muhakeme ve problem çözme yeteneklerini geliştirme doğrultusunda, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, üretken ve etik prensiplere bağlı odyologlar yetiştirmeyi görev edinmiştir.

Bölüm Vizyonu
Odyoloji Bölümü, halkın bilgi edinmesi ve bilinçlendirilmesi ilkesini temel alarak, kanıta dayalı klinik eğitimde ulusal ve uluslararası liderlik vasıflarına sahip olmayı, bilimsel girişimci ruh ve disiplinler arası yaklaşımla işbirliği içerisinde bilime katkı vermeyi, çağdaş ve bağımsız çalışma yetisine sahip olmayı hedeflemektedir.

Çalışma Alanları
Odyologlar; koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinde görev alabilirler. Üniversite, devlet ve özel hastaneler; klinikler, okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri çalışma alanlarıdır.